dirPredUstanove2020 SanjaLatas

По образовању васпитач са радним искуством преко 20 година у ПУ "Јелица Станивуковић Шиља" Шид.

Пре именовања на место директора установе радила као васпитач у групама полудневног и целодневног боравка.

Од 2013. године радила на месту руководиоца радне јединице "Сунце" а од септембра 2019. године на месту помоћника директора.

За директора установе именована Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 119-01-00067/2020-07/314 од 10.08.2020. године.