Вртић данас

Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“ је самостална установа са седиштем у Шиду , улица Цара Лазара бр 39, организована у више организационих јединица. Установа има три наменски грађена објекта за целодневни и полудневни смештај деце. Сва три наменски грађена објекта установе налазе се у Шиду. Осим наменских објеката установа за рад користи и 23 прилагођене просторије за смештај деце у четири часовном трајању за предшколце.
Три просторије у оквиру објекта Руски двор су опремљене за боравак деце како у полудневном тако и у целодневном трајању, а у зависности од потребе средине.
У свакој сеоској школи осим у Привиној Глави где нема деце, опремљене су једна или две просторије – радне собе за рад са децом предшколског узраста. Изузетак представља Беркасово где се за рад са децом предшколског узраста користи прилагођени простор месне заједнице. Удаљеност између села износи и до тридесет километара од средишта.
У предшколској установи организује се целодневни и полудневни боравак деце. Целодневни боравак траје 10-часова, односно од 05.30. до 15.30 часова, са продуженим боравком до 17 часова. Полудневни боравак траје четири часа од 08.00 до 12.00 часова у првој, или од 13.00 до 17.00 часова у другој смени, а према потребама средине.
Oве радне 2017/18 године у предшколску установу уписано је 960 деце, распоређене у 55 васпитних група. У целодневном боравку борави 571 дете. Распоређени су у 26 васпитних група. У полудневном боравку на подручју Шида борави 77 деце, распоређене у 5 васпитних група.
У полудневном боравку на селима борави 312 деце, распоређених  у 24 васпитне групе.
Припремни предшколски програм похађа  286 деце распоређених у 29 васпитних група.
Број деце у васпитним групама подложан је осцилацијама током радне године услед уписа или исписа деце.
Васпитно – образовни рад се изводи на српском језику. У установи је запослено 115 лица на неодређено време, сви са пуним радним временом. Због организовања замена запослених који су на боловању, укупан број запослених варира током год.

 

Финансије