cover image

Општи циљ предшколског програма наше Установе је стварање средине у којој
се свако дете осећа сигурно – прихваћено и задовољно, стварање услова у којима је у
процесу дететовог осамостаљивања могуће остваривање и развијање свих његових
потенцијала, полазећи од искуства које у тај процес свако појединачно дете уноси, са
приликом да своја искуства проширује - и то на начине који су израз његове природе:
игром, откривањем, истраживањем, конструисањем, стваралачким деловањем,
манипулисањем стварима – речима - логичким операцијама, комуникацијом и
сарадњом са вршњацима и одраслим особама у установи и ван ње...