Правилна исхрана деце је један од главних услова за очување здравља, спречавање болести,правилан телесни раст и душевни развој. Правилна исхрана је посебно важна у предшколском узрасту када дете интензивно расте и развија се.

Да би се деци обезбедила здрава, укусна, прилагођена и здравствено исправна храна у вртићу брине читав тим: тим за израду јеловника , радници у кухињи на припреми хране, сервирка у објекту.

Када се планира јеловник строго се поштују потребе дечјег организма у енергетским, градивним и заштитним материјама. Организација рада усмерена је на стварање најбољих услова рада и елеминисању могућих ризика приликом производње и дистрибуције хране.

Сви који учествују у организацији исхране деце у вртићима се труде да дечји оброци не буду само здрави исправни, већ и разноврсни и да буду добра основа за усвајање здравих навика.

Kids eating healthy

Финансије