Наша мисија је да стварамо услове који емитују добродошлицу породицама и да омогућимо остварење потенцијала сваког детета, тако да учи интегрисано, кроз доживљај и сопствено искуство у игри, заједно са својим вршњацима и одраслима, осећајући се при томе срећно и испуњено.

Визија нам је да будемо предшколска установа која омогућује што чешће игре и учење кроз истраживање напољу, на ваздуху... изван вртића; да се развијамо као установа која остварује принципе ненасилне комуникације у односима између свих у вртићу, омогућујући сваком детету да буде на себи својствен начин компетентни сарадник одраслима у решавању питања која се њих тичу; да заједно са породицама и нашом локалном заједницом дајемо подршку дечјој добробити у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“.

Културу наше установе је посебно обликовало развијање односа међу запосленима, и нарочито са децом – у духу ненасилне комуникације, што је изградило одређене вредности које негујемо, као што су: самопоштовање без поређења са другима, проактиван приступ и ослањање на сопствене снаге, отвореност духа без суђења, усмеравање пажње на оно што можемо сада и овде, отвореност за учење и узајамност у учењу, активно слушање и захтев изражен језиком позитивне акције, сазнање о себи кроз размену са другима, значај игре и игровност у приступу, недирективност у васпитању, ангажовање свих потенцијала – илеве и десне хемисфере мозга, и нарочито да је све много вредније и лакше ако је љубав у основи свега што радимо. Међутим, јасно је да континуиране промене које јесу саставни део живота, захтевају да се на достизању ових вредности непрестано ради, тако да оне јесу и део наше визије.

На основу свега наведеног у вези културе наше установе уверени смо да:    

Дете учи у свакој ситуацији, и обликује се – постаје – крозначин свога живљења.

То је наш мото.


cover image

Финансије