Обогаћивање техничких и материјалних ресурса

Развој квалитета рада у Предшколској установи путем разноврсних савремених програма и модела васпитнообразовног рада

Неговање и развијање инклузивне праксе у васпитнообразовном процесу

Заштита деце од насиља

Развијање сарадничких односа

image 20160728 12084 kiv077

 

Финансије