Свјетлан Смолић по образовању васпитач са радним искуством преко 20 година у ПУ "Јелица Станивуковић Шиља" Шид.

Пре именовања на место  вршиоца дужности директора установе радила као васпитач у групама полудневног и целодневног боравка.

Од 2013. године радила на месту помоћника диектора до  септембра 2019. године на месту руководиоца реадне јединице од 2019/20.

За  вршиоца дужности директора установе именована Решењем Покрајинског секреаријата за образовање прописе, управу, националне мњинњ - националне заједнице128-022-600/2022-01 од 03.08.2022. године.

Финансије