Програм неге и васпитања деце до 3 године старости се остварује у три шидска вртића: у вртићу Чаролија, у вртићу Звончица и једна јаслена група мешовитог узр. у вртићу Сунце.

 

Општи циљеви

по аспектима разоја

Специфични циљеви по аспектима развоја

и в.о. задаци за медицинске сестре

Нега:

Нега са нежношћу

     -Постепено и стрпљиво одвикавање деце од кориштења пелена, са подршком њихових индивидуалних потреба.

     -Остваривање контакта с нежношћу за време повијања, уз причање и смешак.

     -Што чешће прање руку сапуном и топлом водом: пре и после сваког оброка, након шетње, после рада са „прљавим материјалима“, или после пражњења -  иза чега деца бришу руке папирним убрусима.

      -Редовно прегледање косе, због превенције вашљивости.

      -У случају кад се вашљивост појави код неког детета поучавање родитеља како да га ослободе тога. Ако се вашљивост појављује код неког детета често – и након разговора са родитељима, укључивање Центра за социјални рад, јер је таква појава углавном индикатор васпитне и социјалне запуштености детета.

      -Помоћ деци да једу седећи за столом, са подстицањем осамостаљивања кориштења кашике и шоље за напитак.

       -Обраћње деци са уважавањем њихових посебности, не прекоревајући их за евентуално просипање хране...

      -Лагано одвикавање детета од кориштења дуде и флашице, у сарадњи са родитељима Ово не чинимо у време адаптације, или у другим сличним ситуацијама стресним за дете.

Моторички рсзвој:

Омогућити деци радост кретања

     -Подстицање деце  на  савладавање препрека у складу са њиховим могућностима.

ü Нудимо деци предмете и играчке које деца радо носе,који су погодни за вучу, гурање, пењање, прекорачивање... Нудимо  им лопте (мале,велике,средње), крупни грађевински материјал...

ü За време игре умиљатим речима уносимо радост у игру. Изводино децу у двориште и омогућујемо им пењање на мање узвишење,пањић,ходање по камењу, шљунку, песку, снегу, барицама...

      -Утицање на правилно држање тела при мировању као и кретању и стварање ситуација у којима подстичемо децу да се оријентишу у простору.

 

Сензорно-перцептивни развој:

Упознавање са светом мириса, боја и додира   

      -Омогућавање деци да осете топлу и хладну воду, да помиришу сапун...

      -Именовање боја и стварање ситуација да их деца препознају и разликују.

      -Приликом боравка напољу указивање на природне појаве (пада снег, ветар дува, сија сунце, трава расте, цвеће  цвета, лишће опада)...

      Сакупљање природних материјала (трава,шумски плодови, лишће, каменчићи..),

       Уз сагласност родитеља обезбеђивање контакта деце са животињама (пас,мачка,кокошка...), и при томе именовање животиње, храњење, ослушкивање њиховог гласања, посматрамо их, додирујемо, изговарамо ономатопеју.

     -Мењањем  распореда намештаја и декорација подстицање деце на опажања.

     -Омогућити деци да испробају различите укусе (слатко, слано, кисело...)

 

Развој креативности:

Развијање маште и аутентичног дечјег изражавања

«Ја у чуда верујем, ја чуда и стварам!»

 

 

     -Пажљиво бирање музике за стварање пријатне и топле атмосфере,

     -Развијање код деце интересовања за музику и за развијање осећаја за ритам.

ü Омогућујемо манипулисање звучним играчкама у облику животиња различитих облика, величина и различитог интензитета звука и при томе откривамо његов извор.

ü Са децом певамо једноставне песмице о животињама и подстичемо их да имитирају њихове покрете. Певајући заједно учимо цупаљке, ташунаљке и друге песмице за малу децу.

     -Омогућавање деци откривања ликовног израза

ü Нудимо деци неструктуисан материјал и све врсте ликовних техника, обликујемо пластелин... тесто...

ü Цртамо кредом у дворишту, а да успоставимо близак контакт са децом  у раду често користимо сценску лутку.

Социо-емоционални развој:

Прихватање себе и других

«Ја и други»

     -Стрпљиво, нежно, али и устрајно, подстицање детета да нас разуме и следи налоге.

     -Подржавње спонтаности.

     -Стварање ситуација у којима ће дете упознати делове свог тела.

ü Такође стварамо моменте који негују способност

ü одлагања потреба детета на краће време (да сачека свој ред...) и пратимо њихове реакције.

ü Пружамо сваком детету много љубави, пажње, похвале и охрабрења.

Развој говора:

Подстицање развоја говора

«У почетку беше дело, а реч је конац који дело краси» (Виготски)

     -Подстицање дечјег проговарања и богаћења вокабулара.

ü Играмо се игара гласовима, сакривања, показивања на сликама, рецитујемо  кратке песмице...

ü Укључујемо децу у активности са сталним вербалним објашњењима шта радимо, а укључујемо се и ми у њихове игре и разговарамо са њима како вербално тако и невербално.

ü Читамо им сликовнице и причамо приче по њиховом интересовању и жељама, као и по нашем сопственом избору.

Послови медиц. сестара и васпитача који омогућују квалитетан рад са децом

Организација структуре простора да средина за учење и развој буде подстицајна

Дечје собе у којима бораве деца до 3 год. старости

Окречене, светле, простране и омогућују слободно кретање.

У вртићима „Сунце“ и „Чаролија“ у склопу сваке собе налази се купатило, док су у вртићу „Звончица“ – купатила  преко пута радне собе.


Играчке

Редовно дезинфиковане и пране играчке распоређивати и даље по кутковима тако да дечја интересовања буду препознатљива:

-  куткови за игре улога (кухиња, фризер, меки кутак са луткама, луткарска позорница...)

-  грађевински и саобраћајни кутак

-  уметнички кутак за ликовно изражавање

-  кутак за осамљивање

Дидактичка средства

Обезбеђивати неструктурисани материјал: вуна, брашно, песак, кестење, лишће...

Повремено израђивати дидактичка средства за комуникацију с децом или њихову игру, истрађујући и пратећи дечје потребе и интересовања. Нпр:

-  Јастуци различитих облика, боја, величина...

-  Играчкице за једнократну употребу од хартије, кутија, лишћа, плодова... и др. неструктурисаног материјала...

-  Лутке различитих врста и величина...

Дечји радови Континуирано излагати на паноима и кутковима за родитеље тако да се виде актуелни садржаји активности којима се баве деца...

Редовно планирање и програмирање у складу с дечјим потребама

Откривање показатеља за планирање активности

    -Праћење дечјег напредовања (чек листе, анегдотске белешке)

   -Праћење актуелности (временске прилике, рођендани...)

Осмишљавање активности с децом

   -Тимска размена идеја у активу медицинских сестара Установе једном месечно

   -Припремање играчака и дидактичког материјала унапред

   -Вођење књиге неге и васпитно-образовног рада

Помоћ детету да лакше преброди адаптацију на групу у вртићу

Припреме родитеља за полазак детета у вртић

   - Учешће на трибини за родитеље новоуписане деце, коју води педагог у јуну

   -Консултације са стручном службом на иницијативу родитеља или медицинских сестара и васпитача.

Првих пар недеља у септембру

   -Првих 6 дана заједничке активности деце и родитеља у вртићу по 2 сата дневно. Деца једне групе су подељена у две подгрупе. Једна подгрупа борави на доручку, а друга на ручку.

   -Следећих недељу до две дете борави у вртићу без родитеља, али одлази кући пре спавања.

Учешће у пројектима

   -У зависности од објекта у којем се налази деца у групи заједно са васпитачима и медицинским сестрама се прикључују пројектима.

   -Објекат Јелица: "Музика је око нас"

   -Објекат у улици Цара Лазара: " У здравом телу здрав дух"

   -Објекат Исток: " Ликовне Чаролије у Чаролији"

   -Прилог пројекти.

Сарадња са породицом

-Повратна информација родитељима о дечијем напредовању (портфолио).

-Процес адаптације и друге кризне ситуације у којима пролази дете живећи у вртићу.

-Индивидуални разговори.

-Играонице за децу и родитеље.

-Радионице за родитеље.

-Родитељски састанци.

-Дружење са бабама и дедама.

-Одговор медицинске сестре и васпитача на дететову афективну везаност у породици.

Финансије