А – МОДЕЛ ПРОГРАМА

Општи циљ Специфични циљеви
Подстицање дететовог развоја и испуњавање свих његових потенцијал    

    - Олакшавање процеса адаптације на вртић и подстицање социјалне интеграције

   - Подстицање развоја сазнања о себи, о сопственим осећањима и потребама, свести о  личном идентитету и особености, самопоштовања и самопоуздања

    - Подршка осамостаљивању деце у облачењу, обувању, храњењу, обављању личне хигијене, омогућавање самосталног избора игара и активности

     - Упознавање начина самопотврђивања без агресивности

    -   Проширивање дечјег индивидуалног искуства у различитим областима.

    -  Подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних разлика, 

     -Подстицање групног рада и споразумевања  - развијање комуникативне способности,  и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима.

   -Развијање креативног изражавања кроз ликовне, драмске, плесне, музичке... активности.

       -Живљење дечјих права.

    - Оспособљавање за активно учествовање у животу вртића (да буду питани шта желе)

 

Вртић као отворени систем - (А. Марјановић)

Отвореност вртића изнутра Отвореност вртића према средини

Учење у целокупном простору вртића и повезаност деце међу групама:

-  Посећивање деце између група у објекту,

-  Посете брата или сестре у другој групи.

-  Тимски рад на представама за све,

-  Заједничке приредбице и пробе,

-  Остваривање плесних активности у сали,

-  Кад неко дете слави рођендан – позива из других група кога жели и за то се израђују специјалне позивнице,

-  Заједничке шетње,

-  Упућивање деце да помажу једни другима код обувања и облачења у припремама за излазак,

-  Тимске активности у оквиру пројекта

-  Заједничке изложбе дечијих радова

-  Тимско уређење простора

                  Настојимо да наша Установа буде отворена дечјим искуствима тако да његова свакодневница чини критеријум актуелности, по којем онда остварујемо  принцип актуелизације. Тако покушавамо да смисаоно повезујемо животне садржаје дететове породице, локалне средине и вртића

Омогућујемо деци да уче из ресурса средине у окружењу свог вртића, било да је то у граду или селу.

         Деца уче још и у посети својим другарима у другим вртићким објектима и у граду и у селима.

Заједнички излети  у околини.

          

Интерактивни начин развијања програма

 

Поступци у планирању активности с децом по центрима интересовања

 

Показатељи за избор малих пројеката, тема, садржаја, метода, поступака...

Евалуација претходних активности и

праћење дечјег напредовања

   -   дечје потребе и интересовања

   -   дечја постигнућа

   -   дечји избор активности

Дечје напредовање васпитачи бележе у портфолију за свако дете.

Информације које се односе на групу бележе у  фасцикли групе

Анкетирање и разговор са родитељима деце         

Инструмент за испитивање родитеља   Нивои дететове мотивације

    -- информације о детету значајне за његов живот у вртићу

   -   вредности које негује дететова породица

Праћење актуелности  

      _   дечја свакодневица и дететови доживљаји,

     -    дечја интересовања за одређене садржаје,

     _    дечји рођендани, снови, страхови, радовања,

     -    догађаји у породици: рођење, смрт, селидба...

Финансије