Шид је мали град, у којем нема индустријске производње, па је већи број наших родитеља ангажован у малој привреди, било као радници или као њени власници... Међутим, наш град је на светској мапи културних добара, јер чува дивне слике Саве Шумановића. Имамо галерију Савиних слика, као и музеј са сликама Илије Башичевића Босиља – које су све велико уметничко благо које је на располагању и нашој деци... Осим тога ми смо најзападнији град у Србији, са граничним прелазом према Републици Хрватској а самим тим и према Европској унији, као и према републици Српској односно Б и Х. Из тога следи да наша деца имају прилику да виде како изгледа државна граница на месту где пролазе и сусрећу се путници и различити светови.

           Осим тога покривамо простор од око 30-ак км уоколо, са вртићима у 17 села наше општине. Већина ових села је окружена лепотом Фрушке горе са својим шумама и језерцима... А на другој страни су, опет Босут и Сава... реке које утичу на живот људи, биљака и животиња у овом крају...

           Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“ је самостална установа са седиштем у Шиду , улица Цара Лазара бр 39, организована у више организационих јединица. Установа има три наменски грађена објекта за целодневни и полудневни смештај деце. Сва три наменски грађена објекта установе налазе се у Шиду. Осим наменских објеката установа за рад користи и 23 прилагођене просторије за смештај деце у 4-часовном трајању за предшколце.

           Три просторије у оквиру објекта Руски двор су опремљене за боравак деце како у полудневном тако и у целодневном трајању, а у зависности од потребе средине.

           У свакој сеоској школи осим у Привиној Глави где нема деце, опремљене су једна или две просторије – радне собе за рад са децом предшколског узраста. Изузетак представља Беркасово где се за рад са децом предшколског узраста користи прилагођени простор месне заједнице. Удаљеност између села износи и до 30 километара од средишта.

           У предшколској иустанови организује се целодневни и полудневни боравак деце. Целодневни боравак траје 10-часова, односно од 05.30. до 15.30 часова, са продуженим боравком до 17 часова. Полудневни боравак траје 4-часа од 08.00 до 12.00 часова у првој, или од 13.00 до 17.00 часова у другој смени, а према потребама средине.

           У оквиру ПУ реализују се следећи програми.

  •  Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године старости
  •  Васпитно-образовни рад са децом од 3 до 5,5 година старости, који се изводи по „А“ или „Б“ модлу во рада.
  •  Припремни предшколски програм у години пред полазак у школу, који се реализује по „А“ или „Б“ моделу во рада.
  •  Инклузивни програм за рад са децом са тешкоћама у развоју у редовним васпитним групама који се реализује кроз све горе наведене програме.
  •  Васпитно-образовни рад се по изјашњењу родитеља изводи на српском језику.

           Васпитно образовни рад са децом у посебним програмима: 1. „Школица живота“ – заједно за детињство, под покровитељством фондације Новака Ђоковића и супервизијом ЦИП-а.

           Активности се остварују на српском језику, а сваке године се родитељи путем анкета изјашњавају о језику на коме ће се остваривати васпитно-образовни рад са њиховом децом.

Финансије