Из нашег летописа о оснивању дечјег вртића:

„ 1.септембра 1971.године одлуком Скупштине Општине Шид из састава ОШ „ Бранко Радичевић“ издвајају се предшколска одељења и отвара се дечји вртић“Јелица Станивуковић Шиља“у истоименом насељу као самостална установа.
Поред постојећих група полудневног боравка,делатност се проширује и на целодневни боравак од 1.октобра 1973.године.Отварањем овог објекта запослени грађани решавају проблеме збрињавања деце.Објекат је наменски грађен и опремљен по нормативима простора и опреме за узраст деце која у њему бораве.
Истовремено са побољшањем услова рада долази до усавршавања процеса васпитно образовног рада,што је условљено законом о васпитању и образовању.
  У раду са децом предшколског узраста води се рачуна о узрасту деце па се према томе формирају узрасне групе. Оваква подела омогућава да се успешније реализује васпитно образовни процес.Води се рачуна о облику,садржају и трајању појединих активности.
У овом периоду долази и до побољшања квалификационе структуре запослених. Учитељи,који су радили на радном месту васпитача су били у обавези да полажу диференцијалне испите,како би могли остати на том радном месту,а већи број васпитача уписује и завршава Педагошку академију за васпитаче.
Истовремено се организују семинари,практичне угледне активности,посете објектима ван наше општине,излази велики број стручне литературе ,што доприноси квалитетнијем процесу васпитно-образовног рада.

Ради што бољег остваривања васпитно-образовног процеса,неопходна је и сарадња са друштвеном средином,школом,родитељима.У току школске године обележавају се сви важни датуми,који спектакуларно делују на децу и околину у којој живе.Прославља се Дан Републике 29.новембар,Дан ЈНА 22.децембар,Дан Ослобођења нашег града 6.децембар,Дан жена 8.март,Празник рада 1.мај и Дан наше Установе 25.мај.Све ове манифестације су прихваћене са великим признањем наше друштвене заједнице.Истакнуто место заузимају јавни наступи у Дому културе,у спортској хали,спортским теренима,посете радним организацијама,приказивање представа позориште лутака,како за децу вртића у Шиду тако и за децу болнице Принциповац. Ширењем града и повећањем броја запослених становника,указује се потреба за новим објектом,који почиње са радом у насељу Исток 1. октобра 1980.год.Поред постојећих група полудневног и целодневног боравка,отварају се одељења јасленог узраста у којима раде медицинске сестре.Планским и систематским унапређивањем васпитно образовног процеса доприноси се и побољшање квалификационе структуре запослених.Примају се нови радници,стручни сарадници(педагог,стручни сарадник за физичко васпитање,а присутна је и сарадња са логопедом и стоматологом).Установа за предшколско васпитање и образовање „Јелица Станивуковић Шиља“ поред два наведена објекта у граду,има и своја одељења полудновног боравка при ОШ“Јован Веселинов Жарко“ и на Руском двору,а такође и у сваком селу шидске општине. “

 

Финансије