ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ОД 3 ГОДИНЕ ДО УКЉУЧИВАЊА У ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ

А модел Б модел

ü  Окупљање и договарање деце и васпитача:

ü  Активности у центрима интересовања која су одабрала деца:

ü  Заједничке активности деце и васпитача:

ü  Активности на ваздуху:

ü  Посматрање и снимање дечјих активности.

ü  Јутарње телесно вежбање

ü  Изборне активности – време за дечју игру

ü  Две усмерене активности

ü  Комбиноване активности

ü  Рекреативне активности

ü  Рекреативне паузе

Финансије