desenho do s da criança de uma casa 44631807 

Наша Предшколска установа је самостална установа регистрована за дневни боравак деце
и предшколско васпитање и образовање са седиштем у Шиду, организована је у 22 јединице, а од
тога су: 3 наменске, а остале су у прилагођеним просторима по селима општине и у граду.
Наменски објекти у Шиду:
 Дечји вртић „Чаролија“ у насељу Исток у Шиду, Ул. Мајке Јевросиме 3.
 Дечји вртић „Сунце“ у насељу Јелица Станивуковић 18.
 Дечји вртић „Звончица“ у улици Цара Лазара 39.
Подручна одељења у Шиду:
 Руски двор – Ђуре Киша 4.
 О.Ш. “Бранко Радичевић” – Петра Кочића б.б.
Подручна одељења при школама по селима и у једној месној канцеларији:
 ПШ «Бранко Радичевић» Гибарац
 ПШ «Бранко Радичевић» Бачинци
 ПШ «Бранко Радичевић» Кукујевци
 ОШ «Сава Шумановић» Ердевик
 ПШ «Сава Шумановић» Љуба,
 ПШ «Сава Шумановић» Бингула
 ОШ «Вук Караџић» Адашевци,
 ПШ «Вук Караџић» Вашица,
 ПШ «Вук Караџић» Илинци,
 ПШ «Вук Караџић» Батровци
 MK Беркасово,
 ПШ «Сремски Фронт » Бикић До,
 ПШ «Сремски Фронт» Сот,
 ОШ «Босутски одред»Моровић,
 ПШ «Босутски одред»Вишњићево
 ПШ «Босутски одред» Јамена
- ПШ Сремски Фронт Моловин

Финансије